Открит урок по английски език

 
 
 Открит урок по английски език 
 
,,Easter" - предстояща и интересна тема, с която ученици от начален и прогимназиален етап решиха да покажат уменията си по английски език.  Нестандартен и креативен открит урок за приемственост изнесоха ученици от трети, четвърти, пети, шести и седми клас.
В рамките на 40 минути възпитаниците на ОУ ,,Отец Паисий ", с.Врачеш представиха презентации за село Врачеш, за своите преподаватели, за Великден, изпълняваха диалози, пяха песен ,,This is the  way'', защитиха проект на тема ,, What's the weather like today?, задаваха въпроси и отговаряха на тях. Под ръководството на г-жа Иванова и г-жа Николова откритият урок завърши с пожелание към всички ,,Dear teachers,
Happy Еaster holidays!"
Директорът на училището г-жа Даниела Дойчева поздрави учениците за положеното старание и ги похвали за прекрасното произношение.
 
203   202