Дискусия на тема ”Полът в професиите”

Група от ученици от IVб клас на ОУ”Отец Паисий” с. Врачеш през тази уч. година 2023/24 провеждаха часове в категория”Театрална жарава” по НП”Заедно в изкуствата и спорта” с р-л Цанка Маринова.
  През м.април те посетиха постановката на ботевградския самодеен театър “Женско царство”, която провокира дискусия и желание да пресъздадат в детски рисунки сцени от пиесата.
  “Аз стереотип ли съм?” - дискусия на тема”Полът в професиите”, част от проекта”Сменяме ролите - женско царство” към проекта”Права и ценности” се проведе от Надежда Димитрова, експерт Регионални Експертни Комуникационни Информационни Центрове София обл. и Катя Симеонова, изпълнителен директор Местна инициативна група Самоков.
  В непринуден разговор по темата, учениците достигнаха до извода, че няма само мъжки и само женски професии, че ученето е процес, който продължава цял живот и че какъв ще станеш в бъдеще, зависи само от самия теб.
206  205