Oткрит урок на тема “Ние сме различни, ние си приличаме”

На 24.04.2023г. в час на класа на III б клас, с класен ръководител Цанка Маринова се проведе открит урок на тема “Ние сме различни, ние си приличаме”.
Г-жа Маринова провокира по интересен начин участието на учениците в дискусия, посветена на толерантността. Децата с вълнение споделяха случки, в които са били толерантни и всички стигнаха до заключението, че толерантност означава взаимопомощ, приятелство, доброта и разбиране.
Учениците научиха, че различията между нас правят живота по-красив, по-интересен. Всички имаме равни права и задължения, независимо от какъв пол сме, дали имаме увреждания, или сме от малцинствата.
С приказката “Момче с крила”, която г-жа Маринова прочете децата достигнаха до извода, че няма нищо лошо да си различен, не трябва да се срамуваш от това. Не трябва да се влияем от мнението на другите за нас, а да вярваме в себе си.
След това учениците изчетоха правилата за толерантност и обещаха да се постараят да ги изпълняват.
Гости на открития урок бяха г-жа Дойчева - директор на училището, г-жа Иванова - зам. директор и много учители.

 

ur 4   ur 3