Oбщински кръг на Националната викторина “Да запазим децата на пътя”.

                        Националната викторина

“Да запазим децата на пътя”.

put2

 

 

На 22.03.23 г. в ОУ”Н.Й. Вапцаров” гр. Ботевград се проведе 


Нашето училище бе представено от отбор в състав: Катерина Деянова, Велизар Петров, Румелия Иванова и Николай Ганчовски.
Участниците показаха знания при решаване на тест, викторина и умения при практическото задание. Състезанието бе спечелено от отбора на ОУ”Св.Св. Кирил и Методий” гр. Ботевград, а нашия отбор зае почетното III място.
Обучението по БДП е системен и непрекъснат процес за формиране на знания и умения за културно поведение на пътя и опазване живота и здравето на участниците в движението.