Посещение на овощната градина “Яблена” с. Радотина

 
 
Посещение на овощната градина “Яблена” с. Радотина
 
 
🍏🍎🍏 “Една ябълка на ден - държи доктора далеч от мен!” С тази сентенция започна увлекателния си разказ за овощната градина “Яблена” с. Радотина, агрономът Светла Липова пред учениците от IVа и IVб клас на ОУ “Отец Паисий”, с. Врачеш, с класни ръководители Мая Коловска и Цанка Маринова.
   Четвъртокласниците проявиха голям интерес и задаваха своите въпроси свързани със сортовете ябълки, големината на площта върху, която се отглеждат, със сортирането и съхраняването им. Те получиха изчерпателни отговори от хората, които работят там. Видяха хладилната стая, в която се съхраняват плодовете. 
    Любезните домакини почерпиха всички с вкусни ябълки.
    Изказваме огромна благодарност на всички родители, които оказаха помощ и съдействие по извозването на учениците до и от овощната градина. 🍎🍏🍎
 
123