Седмица  посветена на Паисий Хилендарски 

 

Седмица  посветена на Паисий Хилендарски 

 

📖 В навечерието сме на един от най-духовните и най-светли празници - Деня на народните будители, който е и патронен празник на нашето училище. Ние с гордост носим името на първия сред будителите - Паисий Хилендарски.
Днес директорът на училището г-жа Даниела Дойчева даде начало на седмицата, посветена на Паисий, със следните мероприятия:
🔹 в час на класа - беседи и презентации, посветени на делото му
🔹 изложба с рисунки на тема: “Моето училище”
🔹 съчинение на тема: “Учителят - будител на нашето време”
🔹 спортни игри
Седмицата ще бъде закрита с литературно - музикална програма, посветена на нашия патрон.

 

 

125