Пета работна среща на Образователен форум - Ботевград

20190326 131035

На 26 март 2019 г. в ОУ “Отец Паисий“, с. Врачеш, се проведе пета работна среща на Образователен форум в Община Ботевград. Заседанието на Форума беше открито с кратка емоционална програма на учениците от втори и трети клас в училището.

Присъстваха директорите и заместник- директорите на общинските училища и детски градини и на двете професионални гимназии в Ботевград.

Гости на Форума бяха : г-н Мартин Тинчев, депутат в 44 НС, г-жа Соня Мелоян- директор на дирекция „Организация и контрол“ в МОН, г-жа Росица Иванова- началник на РУО- София- регион, г-н Йордан Томов- старши експерт по приобщаващо образование в РУО- София- регион, г-жа Ива Бонева- изпълнителен директор на Неправителствена организация “Център за приобщаващо образование“, секретарят на ботевградска община и служителките на дирекция „Образование“ в общината.

За дискусия на Форума бяха определени предварително две от най- актуалните теми в българското образование днес:

  1. 1. Национални програми за развитие на предучилищното и училищното образование.
  2. 2. Образованието- равни права на достъп.

С богата презентация г-жа Соня Мелоян разгледа задачите, организацията и финансирането на новите 17 НП, по които ще се работи в образованието през 2019 година‘.

По същата тема за програмите, по които работи ОУ „Отец Паисий“, презентация за своите опит и идеи представиха учители от училището.

За равните права на достъп в образованието много интересна беше беседата на г-жа Ива Бонева и сътрудничка от нейния екип. Те представиха програмата на НО за приобщаващо образование, чиято идея е, че всяко дете има право, трябва и може да бъде прието и ценено. СЕГА!

 Коментираха се възможни ситуации, правиха се предложения за бъдещата работа.

Вълнуваща беше презентацията на г-жа Димка Шунтова, която сподели своя опит за работа с деца със СОП.

Във финалните си изказвания г-н Мартин Тинчев и г-жа Росица Иванова дадоха висока оценка за работата на единствения в страната на територията на община, Форум  „Образование“.

С пожелание за успешна работа форумът приключи, за да се отвори пътят на реализирането на Националните програми на МОН.

20190326 131735