Oлимпиади

След провелите се олимпиади в нашето училище с голяма радост и гордост съобщаваме имената на класираните ученици за областен кръг
 
logo ou
 
             По Български език и литература
- Веселина Красимирова Захариева - V б клас
- Таня Йорданова Радева - VI а клас
- Тереза  Красимирова Георгиева - VI a клас
                                                
 
   По Геофрафия и икономика
- Веселина  Красимирова Захариева - V б клас
- Ивайло Стоянов Иванов - V б клас
- Радиана Петрова Петрова - VI а клас
- Таня Йорданова Радева - VI а клас
- Тереза Красимирова Георгиева - VI а клас
 
 
   По История и цивилизация
- Веселина Красимирова Захариева - V б клас
- Таня Йорданова Радева - VI а клас
- Тереза  Красимирова Георгиева - VI a клас