Инициатива "Без цигарен дим!"

Инициатива под надслов ,,Без цигарен дим", състояща се от изработване на табла и макети,
наблюдение на мултимедийна презентация за вредата от цигарите и рисуване на рисунки.