Околен свят

☀️☀️☀️ За радост на учениците в ПИГ - групата на IIа клас часа за самоподготовка се проведе на открито. Заниманието беше по на тема " Обичам и пазя природата". След като прочетоха урока, децата дискутираха и обобщиха наученото до момента, видяха и показваха елементи на живата и неживата природа и едновременно с това много се забавляваха.