"Ден на отворените врати" в ОУ "Отец Паисий"

На 28 февруари 2018г. в ОУ „Отец Паисий“-с.Врачеш се проведе Ден на отворените врати.
Посетителите имаха възможност да наблюдават живота на възпитаниците на училището,
да се докоснат до богатата извънкласна дейност, просторната материална база и да усетят резултатите
от плодотворното сътрудничество между учители, ученици и родители.