Поименен състав на ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
към ОУ,,Отец Паисий", с.Врачеш

Адриян Ангелов

финансиращ орган

Венета Маркова Йончовска - Василева

Председател на ОС

Милена Иванова Петкова

Секретар

Цветана Димитрова Славковска

Член

Денислава Веселинова Ахчиева

Резервен член

Мария Петрова Хаджийска

Резервен член