Нашите професионалисти

Даниела Дойчева

Директор

Иванка Иванова

Заместник-директор

Димка Шунтова

Старши начален учител на основното образование

Цанка Маринова

Старши начален учител на началното образование

Мая Коловска

Старши начален учител на началното образование

Наталия Захариева

Старши начален учител на началното образование

Цветелина Петкова

Старши начален учител на началното образование/Преподавател по хуманитарни науки в ПЕ

Петя Живкова

Старши начален учител на началното образование

Анета Димитрова

Старши начален учител на началното образование - ЦДО

Венета Тодорова

Старши начален учител на началното образование - ЦДО

Петя Денчева

Начален учител на началното образование - ЦДО

Мария Доцинска

Детски учител - подготвителна група

Маргарита Донова

Ресурсен учител

Веселин Божилов

Преподавател по Физическо възпитание и спорт в прогимназиален етап на основното образование