Даниела Дойчева

Даниела Дойчева

Директор

Иванка Иванова

Иванка Иванова

зам. директор

Димка Шунтова

Димка Шунтова

Старши начален учител на основното образование

Цанка Маринова

Цанка Маринова

Старши начален учител на основното образование

Мая Коловска

Мая Коловска

Старши начален учител на основното образование

Наталия Захариева

Наталия Захариева

Старши начален учител на основното образование

Цветелина Петкова

Цветелина Петкова

Старши начален учител на основото образование Преподавател по хуманитарни науки в ПЕ

Петя Живкова

Петя Живкова

Старши начален учител на основното образование

Венета Тодорова

Венета Тодорова

Старши начален учител на основното образование - ЦДО

Петя Денчева

Петя Денчева

Начален учител на основното образование - ЦДО

Мария Доцинска

Мария Доцинска

Детски учител - подготвителна група

Анета Димитрова

Анета Димитрова

Начален учител на основното образование - ЦДО

Веселин Божинов

Веселин Божинов

Преподавател по Физическо възпитание и спорт в прогимназиален етап на основното образование

Маргарита Донова

Маргарита Донова

Ресурсен учител

Мария Николова

Мария Николова

Преподавател по Английски език в прогимназиален и начален етап на основното образование

Красимира Цъклева

Красимира Цъклева

психолог към ЦПЛР

Станимира Гигова

Станимира Гигова

Преподавател по Български език и литература в прогимназиален етап на основното образование

Пенка Николова

Пенка Николова

Преподавател по история и география в прогимназиален етап на основното образование

Сара Петрова

Сара Петрова

Учител в прогимназиален етап на основното образование

Нели Дончева

Нели Дончева

Учител ЦДО в прогимназиален етап на основното образование