СПИСЪК НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ  В ОУ,,ОТЕЦ ПАИСИЙ”, с. ВРАЧЕШ  ПРЕЗ 2023/2024 УЧ. ГОДИНА


 1.Клуб "Учим чрез игра ", област: Технологии ;

подобласт : Развитие чрез въображение ;

ръководител : Цанка Маринова ; 2. Клуб " Уча и успявам " , област : Технологии  подобласт: Езиков свят ;

ръководител : Мая Коловска ;
3.Клуб "Работливко" , област : Изкуства и култура ;

подобласт : Приложни изкуства ;

ръководител Петя Денчева ;
4.Клуб "Сръчни ръце ",област : изкуства и култура ;

подобласти : Приложни изкуство ;

ръководител Венета Тодорова ;
 5.Клуб "Математиката-ключ към успеха" ; област : математика ;

подобласт : математическа логика ;

ръководител Сара Петрова ;