СПИСЪК НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ  В ОУ,,ОТЕЦ ПАИСИЙ”, с.ВРАЧЕШ  ПРЕЗ 2021/2022 УЧ. ГОДИНА