СХЕМА УЧИЛИЩЕН ПЛОД И УЧИЛИЩНО МЛЯКО

Програма "Училищно мляко"

 Програмата за предоставяне на мляко и млечни продукти в учебните заведения - „Училищно мляко“. Нейната цел е трайно увеличаване консумацията на млякото и млечните продукти в храненето на децата и формиране на здравословни хранителни навици.

Програма "Училищен плод"

  Европейската схема за предлагане на плодове в училищата, която се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Държавен фонд "Земеделие".