Стефка Гетова Касиер-домакин
Светла -хигиенист

Светла Илчева

хигиенист 

Йорданка Славковска

Хигиенист

Божил Мацовски 

охрана 

Сашо Танковски 

огняр/ поддръжка 

Татяна Йорданова

Фелдшер