СПИСЪК НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ по НП" Заедно в изкуствата и спорта " В ОУ,,ОТЕЦ ПАИСИЙ”, с. ВРАЧЕШ  ПРЕЗ 2023/2024 УЧ. ГОДИНА


 Модул  "Спорт " :

        1. Направление Волейбол - ръководител Мая Коловска ;

        2. Направление Баскетбол -ръководител  Веселин Божилов .

Модул "Изкуства" :

       1. Направление театрално изкуство -"Театрална жарава" ръководител Цанка Гацовска

      2. Направление танцово изкуство -"Буен ритъм" ръководител Радослав Цветанов 
   СПИСЪК НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ по НП" Заедно в изкуствата и спорта " В ОУ,,ОТЕЦ ПАИСИЙ”, с. ВРАЧЕШ  ПРЕЗ 2022/2023 УЧ. ГОДИНА


    1.Модул  "Отбор-футбол".

   ръководител Веселин Божилов

    2. Модул " Музикален оркестър " .

   ръководител Константин Гайдарски