СПИСЪК НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ по НП" Заедно в изкуствата и спорта " В ОУ,,ОТЕЦ ПАИСИЙ”, с. ВРАЧЕШ  ПРЕЗ 2022/2023 УЧ. ГОДИНА


 1.Модул  "Отбор-футбол".

ръководител Веселин Божилов

 2. Модул " Музикален оркестър " .

ръководител Константин Гайдарски